miljöarbete

 

På Fribergs Grävtjänst Kinnekulle är vi måna om miljön. Här är en del av vårt miljöarbete:

Hydraul/motoroljor, trasiga hydraulslangar, filter m.m. transporteras efter användning till miljöstation eller servicelämnare.

Vi tar största möjliga hänsyn till miljön både vid arbete på fältet och vid servicearbeten.

Vi använder i möjligaste mån oljor och drivmedel som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.

I maskinerna finns sanitetspåse för uppsamling av olja om det blir läckage.